Spotkanie robocze Partnerów Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego

W dniu 20 marca 2018 roku w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, koordynatora Klastra w Lublinie odbyło się Spotkanie robocze Partnerów Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Podczas spotkania uczestnicy zapoznali się z możliwością uzyskania dofinansowania w wysokości do 80% na usługi szkoleniowe i doradcze dostosowane do potrzeb przedsiębiorstw w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR) oraz ofertą Funduszu pożyczkowego Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II. Zaprezentowano także postępy w realizacji działań w ramach projektu BioEcon w zakresie, m.in. klastrów energii oraz opracowywania strategii rozwoju biogospodarki. Dyskutowano również o ofercie Klastra w zakresie organizacji szkoleń dla członków klastrów energii.