XXVI Forum Energia w Gminie – zaproszenie do udziału

Zapraszamy do udziału w XXVI Forum Energia w Gminie, które odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2018 roku w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny (Inkubator Przedsiębiorczości) przy ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43 w Lublinie. Organizatorem spotkania jest GLOBEnergia. Współorganizatorami wydarzenia są Lubelski Klaster Ekoenergetyczny i Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynator Klastra. Energia w Gminie to ogólnopolski program spotkań branżowych skierowany do przedstawicieli władz lokalnych: burmistrzów, wójtów, prezydentów miast, działów ochrony środowiska, zamówień publicznych i inwestycji. Program obejmuje tematy dotyczące szeroko pojętej efektywności energetycznej, niskiej emisji, inwestycji energooszczędnych oraz źródeł finansowania. Szczegółowe informacje o wydarzeniu oraz program spotkania znajdują się na stronie GLOBEnergia .  Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.  Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego . 

Zapraszamy do udziału w spotkaniu.