Spotkanie robocze Partnerów Projektu EmpInno w Tartu w Estonii

W dniach 20-21 lutego 2018 roku w w Tartu w Estonii odbyło się VII Spotkanie robocze Partnerów Projektu EmpInno , w którym uczestniczyła Małgorzata Gałczyńska reprezentująca Fundację Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynatora Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego (Partnera w projekcie EmpInno). Spotkanie zostało zorganizowane przez Park Naukowy w Tartu we współpracy z Urzędem Miasta Tartu. Podczas spotkania uczestnicy zapoznali się, m.in. z działalnością Centrum SPARK Demo, które  zostało opisane przez Park Naukowy w Tartu – Partnera projektu EmpInno jako dobra praktyka w zakresie wdrażania innowacji na poziomie regionalnym. SPARK Demo zajmuje się rozwojem przedsiębiorczości w południowej Estonii. Centrum powstało z inicjatywy Parku Naukowego w Tartu i Urzędu Miasta Tartu. Mieści się ono w centrum Tartu w nowoczesnym budynku i zawiera ekspozycje najlepszych firm produkcyjnych, eksporterów, w tym startupów, a także organizacji wspierających rozwój przedsięwzięć biznesowych z regionu. Celem działania Centrum SPARK Demo jest łączenie i rozwijanie współpracy różnych interesariuszy w celu wdrażania innowacyjnych pomysłów i rozwiązań. Kolejnym przedsięwzięciem, z którym zapoznali się uczestnicy spotkania jest ADAPTER. Inicjatywa skupia estońskie wyższe uczelnie, jednostki naukowo-badawcze oraz instytucje otoczenia biznesu i jest punktem pierwszego kontaktu dla podmiotów zainteresowanych nawiązaniem współpracy naukowo-badawczej z członkami sieci. Spotkanie projektowe zakończyło się wizytą w Estońskim Centrum Genomu