III seminarium „Klastry Energii, Spółdzielnie i Wirtualne Elektrownie w Polsce”

W dniu 30 stycznia 2018 roku w Warszawie odbyło się III Seminarium pt. „Klastry energii, spółdzielnie i wirtualne elektrownie w Polsce”, w którym uczestniczył Przedstawiciel Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Organizatorem spotkania było CBE Polska we współpracy z Ministerstwem Energii i Komisją Europejską. W spotkaniu uczestniczyło blisko 150 ekspertów, z których większość reprezentowała klastry energii. Dyskusje podczas spotkania dotyczyły przede wszystkim doświadczeń i planowanych lub zrealizowanych projektów klastrowych.  Podsumowanie spotkania.