Spotkanie ze studentami Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

W dniu 20 listopada 2017 roku odbyło się spotkanie Przedstawiciela Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego  z grupą 20 studentów z III roku kierunku Agrobiznes z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach przedmiotu „Klastry Agrobiznesowe”. Podczas wizyty studyjnej w siedzibie Klastra uczestnicy spotkania zapoznali się praktycznymi aspektami funkcjonowania Klastra, m.in. z:  historią utworzenia Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego, działalnością podmiotów tworzących Klaster, korzyściami i trudnościami w prowadzeniu współpracy w ramach powiązania, a także  realizowanymi projektami i ofertą rynkową klastra.