Spotkanie robocze Partnerów Projektu EmpInno w Lublinie

W dniach 14 i 15 listopada 2017 roku w Lublinie odbyło się VI Spotkanie robocze Partnerów Projektu EmpInno , zorganizowane przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynatora Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Partnerów projektu EmpInno. Podczas spotkania Uczestnicy dyskutowali nt. dobrych praktyk w zakresie wdrażania regionalnej polityki innowacji. Pani Małgorzata Gałczyńska zaprezentowała Platformę Connect, instrument wsparcia tworzenia i rozwoju startupów w województwie lubelskim, jako przykład dobrej praktyki z naszego Regionu. Przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich Województw Lubelskiego i Kujawsko-Pomorskiego zaprezentowali założenia regionalnych strategii innowacji dla obu regionów. Odbyły się także spotkania dyskusyjne „okrągłe stoły” z udziałem ekspertów krajowych i zagranicznych, zorganizowane w ramach inteligentnych specjalizacji: Zdrowie&Nauki medyczne&Biotechnologia; Przemysł morski; Żywność; Materiały; Technologie informatyczne; Energetyka. Uczestnicy odwiedzili także lubelski URSUS SA  – Spółkę, która zajmuje się produkcją i sprzedażą ciągników oraz maszyn rolniczych, a w ostatnim czasie rozwija nowy kierunek związany z produkcją busa i autobusu elektrycznego.