III Warsztat z zakresu promocji współpracy B+R przedsiębiorstw i uczelni – podsumowanie i prezentacje

W dniu 24 listopada 2017 roku odbył się III Warsztat z zakresu promocji współpracy badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw i uczelni w branży energetyki odnawialnej i poprawy efektywności energetycznej, w którym uczestniczyło 14 Przedstawicieli przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek badawczo rozwojowych, samorządu regionalnego oraz instytucji otoczenia biznesu. Spotkanie zostało zorganizowane przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynatora Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego w ramach  Projektu “S3 – Empowering for Innovation and Growth  in Medium-Sized Cities and Regions (EmpInno)” . Projekt uzyskał wsparcie z Programu Morza Bałtyckiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Podczas spotkania Uczestnicy zapoznali się z założeniami metody kreatywnych rozwiązań dla innowacyjnych produktów – Design thinking, a także dobrymi praktykami w zakresie rozwoju współpracy badawczo-rozwojowej przedsiębiorców z uczelniami na przykładzie Spółki Vers Produkcja Sp. z o.o. współpracującej z Politechniką Lubelską. Podczas spotkania przedstawiono ideę i założenia fińskiego projektu Mobile Monday & Incubators @Tartu , którego celem jest inicjowanie i intensyfikacja współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i uczelniami w zakresie poszukiwania innowacyjnych rozwiązań.

Warsztat III-program

MalgorzataGalczynska

MalgorzataGalczynska Mobile Monday