II Warsztat z zakresu promocji współpracy B+R przedsiębiorstw i uczelni – podsumowanie i prezentacje

W dniu 9 listopada 2017 roku odbył się II Warsztat z zakresu promocji współpracy badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw i uczelni w branży energetyki odnawialnej i poprawy efektywności energetycznej, w którym uczestniczyło 15 Przedstawicieli przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek badawczo rozwojowych, samorządu regionalnego oraz instytucji otoczenia biznesu. Spotkanie zostało zorganizowane przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynatora Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego w ramach  Projektu “S3 – Empowering for Innovation and Growth  in Medium-Sized Cities and Regions (EmpInno)” . Projekt uzyskał wsparcie z Programu Morza Bałtyckiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Podczas spotkania dyskutowano nt. uwarunkowań rozwoju współpracy badawczo-rozwojowej pomiędzy przedsiębiorcami i uczelniami. Swoje doświadczenia we współpracy badawczo-rozwojowej zaprezentowała Spółka PLANTALUX. Uczestnicy zapoznali się także z ofertą badawczo-rozwojową Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Instytutu Agrofizyki PAN. Podczas spotkania omówiono również możliwość udziału przedsiębiorców, uczelni i jednostek naukowo-badawczych w programie HORYZONT 2020.Ponadto dyskutowano nad możliwością zaadaptowania w naszym Regionie fińskiej dobrej praktyki dotyczącej organizacji wydarzeń, podczas których uczestnicy pracując w zespołach interdyscyplinarnych opracowują nowe innowacyjne rozwiązania istniejących w danej branży/przedsiębiorstwie problemów.

Program II Warsztatu

Malgorzata Galczynska

Alina Kowalczyk_Jusko

Jakub Lachowski

Malgorzata Galczynska_Hackathon

Michal Marszalowicz