Konferencja pt. „Niezależność energetyczna na poziomie lokalnym” – podsumowanie i prezentacje

W dniu 15 listopada 2017 roku podczas X Lubelskich Targów Energetycznych ENERGETICS 2017 odbyła się Konferencja pt. „Niezależność energetyczna na poziomie lokalnym”, w której uczestniczyło ponad 110 osób, w tym przedsiębiorcy, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, uczelni, jednostek naukowo-badawczych i studenci. Konferencja została zorganizowana przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny, Koordynatora Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego we współpracy z Partnerami Klastra. Organizacja konferencji została dofinansowana w ramach  Projektu “S3 – Empowering for Innovation and Growth  in Medium-Sized Cities and Regions (EmpInno)”  realizowanego przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny. Projekt uzyskał wsparcie z Programu Morza Bałtyckiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Uczestnicy spotkania zapoznali się, m.in. z problematyką tworzenia i rozwoju klastrów energii; rolą odnawialnych źródeł energii w osiąganiu niezależności energetycznej na poziomie lokalnym; rozwojem współpracy różnych środowisk na rzecz osiągnięcia niezależności energetycznej gmin i powiatów oraz technologiami i innowacjami w zakresie zarządzania produkcją i dystrybucją energii na poziomie lokalnym. Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami wygłoszonymi podczas konferencji.

Galczynska_Malgorzata

Kozyra_Jerzy

Baj_Wojtowicz_Barbara

Borzecka Magdalena

Mynttinen Sinnika

Palak Henryk

Bulica Waldemar

Piasecki Adam – ZETO

Siozinys Vytautas