Szkolenie z zakresu prowadzenia współpracy międzynarodowej

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego zaprasza przedsiębiorców do udziału w Szkoleniu z zakresu prowadzenia współpracy międzynarodowej, które odbędzie się w dniu 6 listopada 2017 roku o godz. 9.00 w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny przy ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43 w Lublinie (Inkubator Przedsiębiorczości) w Sali szkoleniowej nr 2.05 (II piętro). Szkolenie jest organizowane w ramach  Projektu “S3 – Empowering for Innovation and Growth  in Medium-Sized Cities and Regions (EmpInno)”  realizowanego przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny. Projekt uzyskał wsparcie z Programu Morza Bałtyckiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom zagadnień związanych z prowadzeniem współpracy międzynarodowej, takich jak: nawiązanie współpracy z przyszłym partnerem kooperacyjnym, strategia eksportowa, strategia komunikacji i promocji na rynkach zagranicznych, strategia dystrybucji, dobór ceny do rynku docelowego, dostosowanie produktu do potrzeb rynku i zarządzanie dystrybucją.

Udział w Szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Warunkiem udziału w spotkaniu jest wypełnienie i przesłanie Formularza zgłoszeniowego (poniżej) w terminie do dnia 2 listopada 2017 roku na adres e-mail: m.galczynska@fundacja.lublin.pl  , nr fax  (81) 710 19 10 lub na adres Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin. O zakwalifikowaniu do udziału w Szkoleniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu zostaną poinformowane o decyzji w terminie do dnia 3.11.2017 roku pocztą elektroniczną.

Program szkolenia

Szkolenie – formularz zgłoszeniowy