Warsztaty – klastry i sieci współpracy – CLUSTERS3

W dniu 5 września 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego (UMWL) odbyły się pierwsze z cyklu trzech warsztatów dedykowanych wypracowaniu polityki klastrowej na poziomie regionalnym, stanowiącej rezultat projektu CLUSTERS3 (Interreg Europa) wdrażanego przez UMWL. W spotkaniu prowadzonym przez ekspertów Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP), Panią Elżbietę Książek i Pana Łukasza Szterna, wzięli udział głównie koordynatorzy organizacji klastrowych, członkowie klastrów,  instytucji otoczenia biznesu oraz administracji publicznej, w tym Pani Eliza Potocka reprezentująca Lubelski Klaster Ekoenergetyczny. Celem pierwszego warsztatu było rozpoznanie potencjału organizacji współpracy działających w województwie lubelskim oraz zdefiniowanie klastra jako podmiotu regionalnej polityki klastrowej (cechy organizacji niezbędne do uznania jej za klaster). W trakcie spotkania obok dyskusji na temat konieczności nowego podejścia do terminu klaster udało się uzgodnić i opisać  grupy docelowe działalności klastra oraz dokonać wstępnej analizy SWOT sytuacji klastrów i ich otoczenia w regionie. Kolejny warsztat planowany na drugą połowę października br. będzie służył poznaniu dobrych praktyk rekomendowanych przez regiony partnerskie CLUSTER3, ich analizie i wyborowi oraz propozycjom modyfikacji, które pozwoliłyby na realizację danej dobrej praktyki w regionie. UMWL zaprasza klastry do udziału  w warsztatach i całym procesie opracowania polityki klastrowej,  realizowanym w ramach projektu CLUSTERS3.  Szczegółowych informacji udzielają Panie: Marta Smułkowska-Marek, e-mail: marta.smulkowska@lubelskie.pl oraz Ewa Paszkiewicz-Tomasiak, e-mail: ewa.paszkiewicz@lubelskie.pl .