Tomaszowski Klaster Energii

Z inicjatywy samorządu terytorialnego z terenu powiatu tomaszowskiego w dniu 6 września 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim zostało podpisane Porozumienie o ustanowieniu Tomaszowskiego Klastra Energii (TKE). Porozumienie  zostało podpisane przez: Powiat Tomaszowski, wszystkie gminy z terenu powiatu tomaszowskiego,  Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Tomaszowskiego, Lokalną Organizację Turystyczną ,,Roztocze”, a także mikro, małych i średnich przedsiębiorców, producentów energii elektrycznej oraz inwestorów realizujących i planujących inwestycje w odnawialne źródła energii na terenie powiatu tomaszowskiego. W gronie TKE znaleźli się także Partnerzy Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego: Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (IUNG BIP Puławy), Politechnika Lubelska oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu, która podpisała deklarację przystąpienia do Klastra w październiku br.
W trakcie spotkania wybrano Radę Klastra w następującym składzie:
1. dr Magdalena Sławińska – Przewodnicząca Rady, Firma SŁAWEX Zbigniew Sławiński z Tomaszowa Lubelskiego
2. Andrzej Adamek  – Wiceprezes, Wójt Gminy Bełżec
3. Marzena Czubaj – Gancarz – Sekretarz, Wójt Gminy Tomaszów Lubelski
4. Jacek Zabandżała – Serwis Samochodowy BOSCH Jacek Zabandżała z Bełżca
5. Zbigniew Droździel – EKOEN Sp. z o.o. z Lubyczy Królewskiej
6. dr. hab.  Paweł Węgierek – Profesor Politechniki Lubelskiej
7. dr hab. Jerzy Kozyra – IUNG PIB Puławy
8. Małgorzata Gałczyńska – Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
Koordynatorem Klastra został Pan Jacek Sikora – Prezes Zarządu Termosystemy Sp. z o.o. z Jezierni w Gminie Tomaszów Lubelski.

Celem Tomaszowskiego Klastra Energii jest prowadzenie działalności gospodarczej, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne (Dz.U.z 2017, poz. 220 ), mającej na celu wspólne i skoordynowane równoważenie podaży oraz zapotrzebowania na energię lub paliwa gazowe na obszarze powiatu tomaszowskiego, poprzez działalność w zakresie ich wytwarzania, dystrybuowania i obrotu, co powinno prowadzić do: wzrostu bezpieczeństwa energetycznego; poprawy jakości zasilania i parametrów pracy systemu elektroenergetycznego; zwiększenia i racjonalizacji wykorzystania zasobów lokalnych; uzyskania określonego efektu ekonomicznego poprzez tańsze zaopatrzenie w energię i racjonalizację zużycia energii; przekształcenia odpadów w kierunku wykorzystania energetycznego.

Tomaszowski Klaster Energii złożył aplikację w konkursie o status pilotażowego klastra energii ogłoszonego przez Ministerstwo Energii.