I Warsztat z zakresu promocji współpracy badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw i uczelni w branży OZE – prezentacje

W dniu 24 sierpnia 2017 roku w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie odbył się I Warsztat z zakresu promocji współpracy badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw i uczelni w branży energetyki odnawialnej i poprawy efektywności energetycznej, w którym uczestniczyli przedstawiciele przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych i instytucji otoczenia biznesu z województwa lubelskiego. Spotkanie zapoczątkowało cykl warsztatów, które są organizowane w ramach  Projektu “S3 – Empowering for Innovation and Growth  in Medium-Sized Cities and Regions (EmpInno)”  realizowanego przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny. Projekt uzyskał wsparcie z Programu Morza Bałtyckiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Podczas warsztatu zaprezentowano, m.in. ideę i założenia projektu EmpInno, zagadnienia związane z transferem technologii, innowacjami oraz współpracą badawczo-rozwojową przedsiębiorstw i uczelni; możliwości rozwoju branży energetyki odnawialnej w świetle Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego, projekty wspierające jej wdrożenie oraz możliwości finansowania projektów z zakresu biogospodarki. Uczestnicy zapoznali się także z dobrymi praktykami dot. współpracy badawczo-rozwojowej i wdrażania innowacji. W trakcie spotkania dyskutowano również nt. rozwiązań oraz narzędzi poprawy wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w dziedzinie inteligentnej specjalizacji  energetyki odnawialnej. Wnioski z dyskusji zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Marszałkowskiego w Lublinie, który zarządza wdrażaniem Regionalnej Strategii Innowacji.

Warsztat I – program

Prezentacje ze spotkania

Małgorzata Gałczyńska – prezentacja projektu EmpInno

Alina Kowalczyk-Juśko – współpraca B+R

Ewa Paszkiewicz-Tomasiak – Regionalna Strategia Innowacji

Aneta Pieczykolan – dofinansowanie

Małgorzata Gałczyńska – dobra praktyka