Praktyki studenckie w Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny

W dniach 6 i 12 lipca 2017 roku w Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, która jest Koordynatorem Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego, odbyli praktykę studenci z Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej. Dwudniowe praktyki były elementem programu 10 dniowych praktyk „Student Business Expert”  opracowanego przez instytucje otoczenia biznesu (IOB) z województwa lubelskiego, będące członkami Lubelskiego Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu. Celem programu jest kreowanie postaw przedsiębiorczych w środowiskach akademickich poprzez możliwość praktycznego poznania lokalnego ekosystemu wsparcia innowacji i przedsiębiorczości. Studenci, uczestnicząc w zajęciach zorganizowanych przez Fundację, zdobywali wiedzę oraz realizowali zadania w ramach następujących obszarów tematycznych: „Pomysł na biznes”, „Finansowanie biznesu” oraz „Firma i co dalej”. W efekcie odbytych praktyk studenci przygotują prelekcję na jeden z wybranych ww. obszarów tematycznych w postaci prezentacji multimedialnej, którą zaprezentują podczas konferencji podsumowującej zorganizowanej na Politechnice Lubelskiej. Jednymi z kluczowych elementów prezentacji będą Ich rekomendacje dotyczące ewentualnych usprawnień w poddanych analizie obszarach tematycznych, a także wskazanie istniejących nisz rynkowych oraz dobrych praktyk w działaniach prowadzonych przez IOB. W ramach obszaru tematycznego: „Pomysł na biznes” studenci zapoznali się z działalnością Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego, realizowanymi przez Fundację projektami z zakresu OZE i efektywności energetycznej oraz uwarunkowaniami prowadzenia biznesu w branży energetyki odnawialnej, która jest jedną z inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego.