Posiedzenie Rady Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego

W dniu 17 lipca 2017 roku odbyło się posiedzenie Rady Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Podczas spotkania dyskutowano nt. kluczowych działań jakie będą podejmowane do końca 2017 roku przez Klaster. Omówiono możliwości współpracy Partnerów Klastra z tworzonym Tomaszowskim Klastrem Energii. Analizie poddano także działania związane z tworzeniem łańcucha powiązań kooperacyjnych, którego celem jest obsługa procesu tworzenia i rozwoju klastrów energii oraz stan prac nad opracowaniem analizy potencjału dotyczącego rozwoju klastrów energii w ramach projektu BioEcon realizowanego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach – Partnera LKE. Ponadto poddano analizie program seminarium Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego, które odbędzie się w dniu 15 listopada 2017 roku podczas X Lubelskich Targów Energetycznych ENERGETICS 2017. Targi zostały objęte patronatem branżowym przez Lubelski Klaster Ekoenergetyczny.