Warsztaty „Rynek bioenergii w Polsce”

W dniu 30 maja 2017 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyły się Warsztaty „Rynek bioenergii w Polsce”, w których uczestniczył Reprezentant Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego Pan Jerzy Kozyra z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach – Partnera Klastra. W spotkaniu uczestniczyła także Pani Lorie Hamelin, Ekspert w projekcie BioEcon, która posiada 8 letnie doświadczenie w rozwoju sektora biogazowego w Danii. Podczas spotkania odbyła się prezentacja Regionu Lubelskiego jako miejsca atrakcyjnego do inwestowania w sektorze biogazowym. Pan Jerzy Kozyra zaprezentował działalność Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego oraz ideę i działania projektu BioEcon. Przedstawił również mapę ilustrującą potencjał techniczny produkcji biogazu na Lubelszczyźnie wraz z uprawami rolnymi oraz hodowlą zwierząt gospodarskich, a także mapę biogazowni w Polsce. Ponadto przybliżył uczestnikom spotkania założenia projektu „Smart Gmina” – produktu Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego, którego wdrażanie jest wspierane merytorycznie przez ekspertów w ramach projektu BioEcon, realizowanego przez IUNG BIP w Puławach. Uczestnicy spotkania zwiedzali także biogazownię w Piaskach.