Konferencja „Polityka klastrowa i współpraca klastrów w ramach państw V4+4”

W dniu 30 czerwca 2017 roku w Sali Pod Kopułą w Warszawie odbyła się międzynarodowa Konferencja Klastrowa „Polityka klastrowa i współpraca klastrów w ramach państw V4+4”. Konferencja została zorganizowana przez Ministerstwo Rozwoju. Podczas sesji plenarnej zaprezentowano założenia polityki klastrowej i inicjatywy klastrowe w Unii Europejskiej i Krajach Grupy Wyszehradzkiej, a także dyskutowano nt. możliwości rozwoju polityki w świetle nowych wyzwań stojących przed klastrami w UE. Dalsza część dyskusji odbywała się w ramach 5 równoległych sesji tematycznych: Systemy i środki transportu, Zdrowe społeczeństwo, Klastry jako narzędzie do wdrażania rozwiązań na rzecz zrównoważonej energetyki oraz innowacji w inteligentnym budownictwie, Surowce naturalne i gospodarka odpadami oraz Wzmocnienie polityki klastrowej oraz wspieranie współpracy w ramach państw V4+4 – sesja z udziałem pracowników administracji publicznej, dotycząca tworzenia i wdrażania polityki klastrowej. Pani Małgorzata Gałczyńska reprezentująca Lubelski Klaster Ekoenergetyczny i Fundację Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynatora Klastra uczestniczyła jako ekspert w panelu dyskusyjnym poświęconym dobrym praktykom i możliwości ich adaptacji w ramach sesji tematycznej Klastry jako narzędzie do wdrażania rozwiązań na rzecz zrównoważonej energetyki oraz innowacji w inteligentnym budownictwie.