Spotkanie robocze Partnerów Projektu EmpInno w Kolding w Danii

W dniach 29-31 maja 2017 roku w Kolding w Danii odbyło się V Spotkanie robocze Partnerów Projektu EmpInno , w którym uczestniczyła Małgorzata Gałczyńska reprezentująca Fundację Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynatora Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego (Partnera w projekcie EmpInno). Podczas spotkania uczestnicy zapoznali się, m.in.: z działalnością D2i – Design to innovate, który jest aktywnym członkiem eco-systemu innowacji w Kolding i zajmuje się wspieraniem przedsiębiorstw we wdrażaniu innowacji opartych na projektowaniu oraz rozwija działalność klastra skupiającego firmy zajmujące się projektowaniem, a także odbiorców usług projektowych; z założeniami Regionalnej Strategii Innowacji Regionu Południowej Danii oraz inteligentnymi specjalizacjami regionalnymi, do których należy m.in. zrównoważona energetyka (podkreślono ogromną rolę klastrów w rozwoju inteligentnych specjalizacji regionalnych); z działalnością Kolding School of Design, rozwijającą kompetencje i specjalizację w zakresie projektowania, jako wysokiej wartości dodanej produktów i usług; z założeniami i efektami realizacji projektu „Invest in Denmark”, który prezentuje Danię jako kraj z unikalnymi kompetencjami i utalentowanymi ludźmi,  oferującego pomoc w rozwijaniu biznesu. Kolejne Spotkanie robocze Partnerów Projektu EmpInno odbędzie się w dniach 14-15 listopada 2017 roku w Lublinie. Jednym z działań towarzyszących Spotkaniu będzie organizacja spotkań kooperacyjnych lubelskich przedsiębiorstw z zagranicznymi partnerami w dniu 15 listopada 2017 roku, podczas X Lubelskich Targów Energetycznych ENERGETICS 2017, oraz organizacja przez Lubelski Klaster Ekoenergetyczny międzynarodowej konferencji, podczas której zostaną zaprezentowane dobre praktyki w zakresie współpracy B+R w branży OZE.