Spotkanie robocze Partnerów Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego w dniu 25 maja 2017 roku

W dniu 25 maja 2017 roku w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynatora Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego odbyło się Spotkanie robocze Partnerów Klastra. Podczas spotkania Partnerzy Klastra dokonali wyboru członków Rady Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego, na kolejną kadencję w latach 2017-2020. W skład Rady Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego wchodzą następujące osoby, reprezentujące grupę przedsiębiorstw w Klastrze: Pani Barbara Baj-Wójtowicz – Prokurent Spółki Eco-Farm Sosnówka Sp. z o.o., Pan Wojciech Kuliński – Prezes Zarządu Igness Sp. z o.o., Pani Beata Franus Wyrwich – Kancelaria Radcy Prawnego Beaty Franus Wyrwich, Pan Andrzej Ryl – Prezes Zarządu Lubelski Rynek Hurtowy S.A. oraz Pan dr hab. Jerzy Kozyra – IUNG BIP w Puławach, reprezentujący jednostki naukowo-badawcze w Klastrze, Pan Paweł Węgierek, prof. PL – Politechnika Lubelska, reprezentujący w Klastrze szkoły wyższe, Pani Małgorzata Gałczyńska – Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, reprezentująca instytucje otoczenia biznesu i Pan Przemysław Kuryś – Gmina Wola Uhruska, reprezentujący jednostki samorządu terytorialnego. Do zadań Rady Klastra należy, m.in.: wytyczanie kierunków rozwoju Klastra; desygnowanie przedstawicieli Klastra do udziału w ciałach doradczych; zatwierdzanie koncepcji opracowywanych projektów; podejmowanie uchwał o przyjęciu i wykluczaniu podmiotów z Klastra. W dalszej części Spotkania zaprezentowano założenia koncepcji i stan prac z potencjalnymi pilotażowymi klastrami energii w Powiecie Tomaszowskim i w Dolinie Zielawy (5 gmin) w ramach projektu BioEcon realizowanego przez IUNG BIP w Puławach; działania zaplanowane w ramach projektu EmpInno w 2017 roku, adresowane do Partnerów Klastra oraz założenia promocji Klastra podczas X Lubelskich Targów Energetycznych ENERGETICS 2017, które odbędą się w dniach 14-16.11.2017 roku. Targi zostały objęte Patronatem Branżowym przez Lubelski Klaster Ekoenergetyczny i Fundację Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynatora Klastra.