EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o. Partnerem Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego.

Rada Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego podjęła decyzję o przystąpieniu EC BREC Instytutu Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o. do Klastra. Instytut  jest grupą badawczą/think tankiem posiadającym głęboką znajomość całokształtu zagadnień związanych z energetyką odnawialną, zarówno pod względem merytorycznym, finansowym, technicznym i projektowym. Spółka ma bardzo duże doświadczenie w doradztwie biznesowym dla branży OZE oraz realizacji projektów z zakresu OZE na zlecenie Komisji Europejskiej. Instytut jest zainteresowany współpracą w ramach Klastra, m.in. w zakresie rozwoju „prosumeryzmu” oraz wykorzystania OZE, a także monitoringu zużycia, przepływu oraz produkcji energii w ramach projektów Klastra. Spółka jest potencjalnym uczestnikiem tworzonego w LKE łańcucha powiązań kooperacyjnych w zakresie inicjowania i rozwoju klastrów energii – wniesie kompetencje związane z monitoringiem zużycia, przepływu oraz produkcji energii na poziomie lokalnym.