V Forum Gospodarki Niskoemisyjnej

W dniu 27 kwietnia 2017 roku w Warszawie odbyło się V Forum Gospodarki Niskoemisyjnej, w którym uczestniczył Przedstawiciel Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Organizatorem wydarzenia były Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o. Celem Forum było przedyskutowanie i zaproponowanie konkretnych rozwiązań, które mogą być wykorzystane w przygotowywanych i realizowanych działaniach na rzecz niskoemisyjnej transformacji polskiej gospodarki. Dyskusja toczyła się w ramach trzech paneli: Gospodarka niskoemisyjna – jak osiągnąć max efektów przy optymalizacji nakładów?; Nowe szanse dla polskiej gospodarki – energetyka i przemysł oraz Społeczeństwo w procesie przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną. Omówiono, m.in. następujące zagadnienia: potencjał oszczędności i innowacyjności przedsięwzięć niskoemisyjnych, innowacje w budownictwie i ciepłownictwie, elektromobilność, gospodarka o obiegu zamkniętym, zmiany zachowań społecznych, zmiany w kształceniu nt. gospodarki niskoemisyjnej oraz zagadnienia związane z informowaniem nt. gospodarki niskoemisyjnej.