Igness Sp. z o.o. w gronie Partnerów Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego

Rada Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego podjęła decyzję o przystąpieniu Igness Sp. z o.o. do Klastra. Spółka prowadzi działalność związaną z realizacją prac badawczych i rozwojowych nad wprowadzeniem nowych i innowacyjnych produktów w budownictwie, w zakresie energooszczędnego i ekologicznego oświetlenia, oszczędności energetycznej budynków, innowacyjnych rozwiązań technologicznych w budynkach użyteczności publicznej, przemysłowych i mieszkalnych. Spółka prowadzi prace badawczo-rozwojowe, w ramach których zamierza wprowadzić na rynek nowe produkty i usługi z wykorzystaniem technologii cyfrowych, inteligentnych modułów elektronicznych zarządzających oświetleniem w budynkach. Spółka jest zainteresowana realizacją projektów naukowo-badawczych we współpracy z Partnerami Klastra, a także wdrożeniem własnych rozwiązań technologicznych.