Zaproszenie na Debatę i Warsztaty o Efektywności Energetycznej

Pracownia Informatyki Numeron Sp. z o.o. – Partner Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego oraz Partnerzy wydarzenia: KAPE, ARR Częstochowa, Loża Częstochowska BCC, WFOŚiGW w Katowicach, DEKRA, 7bar, INERGIS, ATSystem, MCD Electronics zapraszają do udziału w Debacie i Warsztatach o Efektywności Energetycznej, która odbędzie się w dniu 9 maja 2017 roku w Częstochowie. Konferencja odbywa się Patronatem Pana Krzysztofa Matyjaszczyka – Prezydenta Miasta Częstochowy. Celem wydarzenia jest przekonanie uczestników, że efektywność energetyczna, to także efektywność ekonomiczna. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane nowe regulacje prawne oraz aktualne mega trendy w technologiach z zakresu efektywności energetycznej, m.in. zarządzanie gospodarką energetyczną, ISO 50001, audyt energetyczny, białe certyfikaty, sprężone powietrze, termomodernizacja, kogeneracja, systemy BMS i OZE. Prezentacje przeprowadzą doświadczeni eksperci branżowi. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli biznesu oraz jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie spotkania odbędą się dwie równoległe sesje tematyczne, dopasowane do zainteresowań ww. grup odbiorców. Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Rejestracji można dokonać przez stronę www.porozmawiajmyoenergii.pl .

Polecamy udział w debacie.