Politechnika Lubelska Partnerem Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego

Rada Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego podjęła decyzję o „rozszerzeniu” umowy partnerskiej z Wydziału Inżynierii Środowiska – jednostki podległej Politechniki Lubelskiej na całą Uczelnię. Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej prowadził współpracę w ramach Klastra od marca 2011 roku. W tym roku Władze Politechniki Lubelskiej podjęły decyzję o rozwoju współpracy z Lubelskim Klastrem Ekoenergetycznym, także innych jednostek Uczelni. Politechnika Lubelska kształci kadrę inżynierską i prowadzi liczne badania naukowe. W strukturze organizacyjnej uczelni funkcjonuje sześć wydziałów, na których wykształcenie zdobywa obecnie ponad 10 tysięcy studentów, działają również jednostki ogólnouczelniane, m.in.: Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii (widoczne na zdjęciu) oraz Lubelski Inkubator Przedsiębiorczości.