Konferencja pt. „Jak wykorzystać lokalny potencjał i osiągnąć niezależność energetyczną gminy? ”- podsumowanie i prezentacje

W dniu 7 kwietnia 2017 roku w Puławach odbyła się konferencja pt. „Jak wykorzystać lokalny potencjał i osiągnąć niezależność energetyczną gminy?”. Organizatorami spotkania były: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach oraz Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Konferencja została zorganizowana w ramach międzynarodowego projektu BioEcon, realizowanego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy. Projekt uzyskał finansowanie z Unii Europejskiej w programie Horyzont 2020. Celem konferencji było przybliżenie uczestnikom zagadnień związanych z rozwojem inteligentnej specjalizacji regionalnej biogospodarki. W spotkaniu uczestniczyło 85 osób, w tym przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych z województwa lubelskiego. Podczas spotkania zaprezentowano zagadnienia związane z kształtowaniem polityki energetycznej w regionie i gminie, a także zagadnienia związane z klastrami energii,  które są wskazane w ustawie o OZE, jako jedna z form współpracy różnych podmiotów na lokalnym rynku energii. Podczas konferencji zostały zaprezentowane także potencjale klastry energii Dolina Zielawy obejmujący 5 gmin oraz Powiat Tomaszowski. Odbył się także panel dyskusyjny, podczas którego dyskutowano nt. możliwości rozwoju klastrów energii w województwie lubelskim.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami wygłoszonymi podczas konferencji.

Program konferencji

Klastry energii – idea utworzenia i koncepcja funkcjonowania klastra – Agnieszka Przesmycka, Ministerstwo Energii

Rozwój inteligentnej specjalizacji regionalnej biogospodarki poprzez działania w ramach projektu BioEcon

Jak można zintegrować i maksymalnie wykorzystać potencjał odnawialnych źródeł energii w gminie? – Lorie Hamelin i Jerzy Kozyra, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Ocena potencjałów biomasy rolniczej i odpadowej jako instrument kształtowania polityki energetycznej w regionie i gminie – Rafał Pudełko i Andrea Bartoli, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Ogólnopolski System Wsparcia Doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE

Lubelski Klaster Ekoenergetyczny – koordynator współpracy różnych interesariuszy rynku energii na poziomie lokalnym

Klaster energii w praktyce – Henryk Palak, Prezes Zarządu, Eco-energia Sp. z o.o., Partner Lubelskiego Klastra Ekeoenergetycznego

Dolina Zielawy – koncepcja utworzenia i rozwoju klastra energii – Piotr Dragan – Wójt Gminy Wisznice

Powiat Tomaszowski – koncepcja utworzenia i rozwoju klastra energii – Ryszard Ostrówka – Specjalista ds. OZE, Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim

Wsparcie przygotowania projektów klastrów energetycznych w Gminach Powiatu Tomaszowskiego i Doliny Zielawy – Jerzy Kozyra i Rafał Pudełko, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach