Kongres „SMART CITY założenia i perspektywy”

W dniu 28 marca 2017 roku w Warszawie odbył się Ogólnopolski Kongres „SMART CITY założenia i perspektywy”, poświęcony problematyce inteligentnych miast, w którym uczestniczył Przedstawiciel Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Organizatorem spotkania był SUCCESS POINT. Podczas spotkania eksperci poruszali istotne kwestie związane z rozwojem smart cities oraz podnoszeniem konkurencyjności polskich miast i regionów. Prezentowano, m.in. przykłady inicjatyw związanych z zaangażowaniem mieszkańców w rozwój miast i regionów, działania związane z efektywnym wykorzystaniem energii w aglomeracjach miejskich oraz metody zarządzania zasobami miejskimi, w tym infrastrukturą miast oraz transportem. Prezentowana była także oferta dotycząca transportu niskoemisyjnego, zintegrowanego zarządzania Smart City, zarządzania miastem zgodnie z normą ISO 37120 oraz zarządzania systemem oświetlenia miejskiego z wykorzystaniem inteligentnego monitoringu.