NOREVEN Sp. z o.o. Partnerem Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego

Rada Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego podjęła decyzję o przyjęciu NOREVEN Sp. z o.o. do Klastra. Spółka zajmuje się produkcją wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych. Obecnie pracuje nad wdrożeniem technologii produkcji dachówki i kostki brukowej z materiałów pochodzących z recyclingu. Materiały posiadają wysokie właściwości izolacyjne. Spółka jest potencjalnym uczestnikiem tworzonego w ramach Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego łańcucha powiązań kooperacyjnych w zakresie inicjowania i rozwoju klastrów energii.