Warsztaty Instrumentu INNOSUP dla klastrów

W dniu 16 marca 2017 roku w Warszawie odbyły się Warsztaty Instrumentu INNOSUP-01-2016-2017 dla klastrów – Program HORYZONT 2020 w synergii z programami operacyjnymi, w których uczestniczył Przedstawiciel Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Organizatorem spotkania był Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej. Podczas spotkania zaprezentowano możliwości pozyskania dofinansowania dla działań planowanych do realizacji w ramach Programu HORYZONT 2020. Omówiono także założenia konkursu  INNOSUP-01-2016-2017 oraz aspekty finansowo-prawne przygotowania wniosku do programu. Przedstawiono również priorytety działań na lata 2018-2020 w obszarze, mi.in.: energii, biogospodarki, klimatu, środowiska, surowców oraz ICT.