TRADEA Sp. z o.o. w gronie Partnerów Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego

Rada Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego podjęła decyzję o przyjęciu TRADEA Sp. z o.o. do Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. TRADEA jest częścią Grupy Kapitałowej UNIMOT. Łączne przychody Grupy wyniosły w 2016 roku ponad 2,5 mld zł. Działalność TRADEA koncentruje się na trzech głównych obszarach: hurtowym handlu energią elektryczną, sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych oraz świadczeniu dodatkowych usług podmiotom działającym na rynku energii. W zakresie odnawialnych źródeł energii TRADEA oferuje kompleksową obsługę Instalacji OZE, na którą składają się: odkup energii elektrycznej wytworzonej i dostarczonej do sieci dystrybucyjnej przez te instalacje, bilansowanie handlowe instalacji OZE oraz sprzedaż energii elektrycznej na pokrycie jej potrzeb własnych. Spółka posiada kompetencje i doświadczenie związane z rozliczaniem odbiorców energii i wytwórców energii elektrycznej oraz bilansowaniem powstałego układu wraz z zapewnieniem energii elektrycznej w przypadku braku dostaw przez wytwórców, które uzupełniają łańcuch kompetencji partnerów Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego w zakresie świadczenia usług na rzecz klastrów energii.