Klastry energii – konsultacje społeczne do 10 kwietnia 2017 roku

Ministerstwo Energii zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych „Koncepcji funkcjonowania klastrów energii w Polsce”. Dokument został opracowany na zlecenie Ministerstwa Energii przez Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A., WiseEuropa, Fundację Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich oraz ATMOTERM S.A., przy udziale Krajowego Instytutu Energetyki Rozproszonej. Idea tworzenia klastrów energii jest oparta na wykorzystaniu ekologicznych technologii produkcji energii i racjonalizacji wykorzystania lokalnych zasobów. Dzięki współpracy w ramach klastrów na poziomie lokalnym mają zostać osiągnięte, m.in. następujące cele: wzrost bezpieczeństwa energetycznego, zmniejszenie energochłonności gospodarki, rozwój rozproszonych źródeł energii, rozwój społeczeństwa obywatelskiego i wzrost współpracy mieszkańców, poprawa parametrów pracy systemu elektroenergetycznego, zwiększenie i racjonalizacja wykorzystania zasobów lokalnych, niższe koszty zaopatrzenia w energię, racjonalizacja zużycia energii, uniezależnienie się lokalnych wytwórców energii od zewnętrznych dopłat. Zaproponowana koncepcja funkcjonowania klastrów energii, prezentująca katalog informacji i problemów,  jest punktem wyjścia do dyskusji nad wypracowaniem modelu współpracy różnych podmiotów na poziomie lokalnym w zakresie produkcji i dystrybucji energii, umożliwiającym docelowo osiągniecie niezależności energetycznej gmin i powiatów. Uwagi i propozycje do koncepcji można przesyłać do dnia 10 kwietnia 2017 roku.

Ogłoszenie konsultacji społecznych