Spotkanie z interesariuszami projektu CLUSTERS3

W dniu 3 lutego 2017 roku  w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyło się Spotkanie z interesariuszami projektu CLUSTERS3, w którym uczestniczył Przedstawiciel Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Organizatorem spotkania był Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Głównym celem projektu CLUSTERS3 jest poprawa polityk klastrowych, będących w kompetencjach władz regionalnych. Projekt zakłada również wsparcie organizacji klastrowych w budowaniu efektywnej sieci współpracy oraz przygotowanie projektu innowacyjnej polityki klastrowej przy usprawnieniu procesu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji. CLUSTERS3 umożliwi wyposażenie kadr w odpowiednie narzędzia i zwiększy współpracę między uczestnikami dialogu społecznego w tym klastrów.