Prezentacja Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego podczas Konferencji w dniu 25 stycznia 2017 roku

W dniu 25 stycznia 2017 roku na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej odbyła się Konferencja pt. „Zrównoważony rozwój, innowacyjność, przedsiębiorczość”. Organizatorami Konferencji były: Politechnika Lubelska, Krajowa Izba Gospodarcza, International Development Norway AS i Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie. Prezentację działalności Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego przeprowadziła Pani dr inż. Barbara Szymoniuk, która wygłosiła referat nt. „Ekoklastry Lubelszczyzny jako przykład regionalnej przedsiębiorczości”. Pani Doktor rozwija współpracę Klastra Dolina Ekologicznej Żywności, z którym współpracuje Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Współpraca dotyczy w szczególności wspólnej promocji obu klastrów oraz realizacji projektu EmpInno, w ramach którego Partnerzy inicjują działania na rzecz rozwoju inteligentnej specjalizacji Biogospodarki. Lubelski Klaster Ekoenergetyczny był reprezentowany przez Jatech Sp. z o.o. – Partnera Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Spółka promowała wśród uczestników spotkania ofertę innowacyjnego oświetlenia LED oraz ofertę Klastra.

Na zdjęciu od lewej: Panowie: Jacek Szymoniuk, Jacek Lachowski, Michał Sternik i Robert Nestorowicz – reprezentujący Spółkę Jatech oraz Lubelski Klaster Ekoenergetyczny, a także Panie: Wanda Łepecka i Barbara Szymoniuk oraz Pan Robert Niedziałek reprezentujący Klaster Dolina Ekologicznej Żywności.