Spotkanie robocze Partnerów Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego

W dniu 11 stycznia 2017 roku w Centrum Szkoleniowo-Kongresowym Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach odbyło się Spotkanie robocze Partnerów Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Podczas spotkania Uczestnicy zapoznali się z ofertą Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego, którą przedstawił Pan prof. dr hab. Wiesław Oleszek – Dyrektor Instytutu oraz ofertą i możliwościami współpracy z Zakładem Biogospodarki i Analiz Systemowych IUNG, którą zaprezentował dr hab. Jerzy Kozyra. W tej części omówiono możliwości wsparcia merytorycznego i technicznego przez IUNG realizacji projektu SMART Gmina, nad którego koncepcją obecnie pracują Partnerzy Klastra. Podczas obrad Pan Tomasz Szymajda – Prezes Puławskiego Parku Naukowo – Technologicznego Sp. z o.o. zaprezentował  ofertę Parku skierowaną do Partnerów Klastra. Omówił między innymi działalność i ofertę Regionalnego Centrum Biogospodarki w Puławach. W ostatniej części spotkania Pani Małgorzata Gałczyńska reprezentująca Koordynatora Klastra – Fundację Rozwoju Lubelszczyzny, zaprezentowała założenia dot. utworzenia łańcucha powiązań kooperacyjnych w ramach projektu SMART Gmina, którego idea jest spójna z koncepcją tworzenia klastrów energii. Następnie uczestnicy spotkania dyskutowali nt. zaprezentowanych założeń  i zaangażowania w realizację projektu.