Porozumienie o współpracy z Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej

        

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego podpisała Porozumienie o współpracy z Centrum Innowacji i Technologii Politechniki Lubelskiej prowadzącym biuro Enterprise Europe Network przy Politechnice Lubelskiej. Wzajemna współpraca będzie dotyczyła w szczególności: inicjowania i rozwoju współpracy przedsiębiorców z Uczelnią, transferu technologii; rozwoju współpracy międzynarodowej Klastra, popularyzowania wiedzy nt. zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w krajach członkowskich UE wśród przedsiębiorców z Klastra, promocji ofert współpracy gospodarczej z branży energetyki odnawialnej, efektywności energetycznej i budownictwa pasywnego wśród przedsiębiorców z Klastra, promowania ofert współpracy przedsiębiorstw z Klastra za granicą oraz popularyzowania wiedzy nt. odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej w województwie lubelskim.