Oprogramowanie Energia®4 – narzędzie do realizacji audytu energetycznego

Pracownia Informatyki NUMERON Sp. z o.o. – Partner Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego we współpracy Krajową Agencją Poszanowania Energii (KAPE) przygotowała ofertę w zakresie zastosowania oprogramowania Energia®4, jako narzędzia do realizacji audytu energetycznego wg obowiązku Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywności energetycznej oraz w procesie monitorowania i ewaluacji polityki energetycznej, wynikającej z wdrożenia systemu zarządzania energią ISO 50001. Szczegółowych informacji o ofercie udziela Pani Anna Krakowian, Marketing, Pracownia Informatyki Numeron Sp. z o.o., tel. +48 691 482 249