XII Międzynarodowa Konferencja Power Ring

W dniu 15 grudnia 2016 roku w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie odbyła się XII Międzynarodowa Konferencja Power Ring, w której uczestniczył Przedstawiciel Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Konferencja została zorganizowana przez Procesy Inwestycyjne. Podczas konferencji miała miejsce prezentacja raportu „Czysta Energia – status i perspektywy po Porozumieniu Paryskim” przeprowadzona przez Reprezentanta Międzynarodowej Agencji Energetycznej. W trakcie spotkania dyskutowano m.in. o: trendach w energetyce wynikających z transformacji niskoemisyjnej, gospodarce w obiegu zamkniętym, mechanizmach finansowania projektów energetycznych, udziale generacji rozproszonej w zmieniającej się gospodarce energetycznej, opłacalności utworzenia klastra energii, a także perspektywach rozwoju budownictwa niskoemisyjnego oraz kierunkach i tempie rozwoju elektromobilności.