Spotkanie robocze Partnerów Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego

W dniu 19 grudnia 2016 roku w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny przy Drodze Męczenników Majdanka w Lublinie odbyło się Spotkanie robocze Partnerów Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Uczestnicy spotkania zapoznali się z ofertą usług sieci Enterprise Europe Network oraz usług Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej dla przedsiębiorców, a także z możliwościami dofinansowania działalności przedsiębiorstw w ramach konkursów zaplanowanych na 2017 rok z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Po zapoznaniu z informacjami uzyskanymi podczas konferencji pt. Koncepcja Klastrów Energii w ramach POIiŚ 2014-2020 uczestnicy spotkania dyskutowali o koncepcji funkcjonowania klastrów energii i możliwych źródłach finansowania projektów klastrowych.