Konferencja pt. Koncepcja Klastrów Energii w ramach POIiŚ 2014-2020

W dniu 16 grudnia 2016 roku podczas Konferencji pt. Koncepcja Klastrów Energii w ramach POIiŚ 2014-2020 zorganizowanej przez Ministerstwo Energii w Warszawie dyskutowano nt. formuły działania klastrów energii, o których mowa w Ustawie o odnawialnych źródłach energii. Omówiono następujące zagadnienia: mechanizm stabilizacji udziału OZE w systemie energetycznym za pomocą klastrów, planowany system wsparcia klastrów energii i kryteria oraz zasady wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zostały także zaprezentowane przykłady działających klastrów energii oraz wstępne wyniki ekspertyzy „Koncepcja funkcjonowania klastrów energii w Polsce” opracowanej przez Krajową Agencję Poszanowania Energii. Konferencję zakończył panel dyskusyjny dot. wybranych wyników opracowanej ekspertyzy. W spotkaniu uczestniczył Reprezentant Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego.

Podsumowanie Konferencji pt. Koncepcja Klastrów Energii w ramach POIiŚ 2014-2020