Zapraszamy na stronę internetową projektu EmpInno

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego, Partner w projekcie„S3-Empowering for Innovation and Growth in Medium-Sized Cities and Regions” (EmpInno), zaprasza na stronę internetową projektu.

W ramach projektu EmpInno Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny uczestniczy w działaniach związanych ze wsparciem rozwoju dwóch specjalizacji województwa lubelskiego:  Energia i Żywność. Dodatkowo Fundacja pełni rolę Lidera Grupy roboczej Energia w ramach pakietu roboczego WP3 Łączenie i wykorzystanie transnarodowych priorytetów RIS. Partnerem projektu z naszego województwa jest także Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Przy realizacji projektu Fundacja współpracuje z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach, który jest partnerem współpracującym w projekcie.

Strona internetowa projektu

Informacje o projekcie 

Prezentacja o projekcie