Gala Klastrów w Ministerstwie Rozwoju

W dniu 25 października 2016 roku w Ministerstwie Rozwoju odbyła się Gala Klastrów, w której uczestniczył Przedstawiciel Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Podczas uroczystości Pani Jadwiga Emilewicz – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju wręczyła status Krajowego Klastra Kluczowego 9 klastrom wybranym w ramach II rundy Konkursu o status Krajowego Klastra Kluczowego. W trakcie spotkania została przedstawiona rola klastrów w działaniach planowanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz planowane działania szkoleniowe dla klastrów w 2017 roku. Podsumowano również wyniki analiz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie charakterystyki klastrów w Polsce. Zostały przedstawione także założenia poddziałania 2.3.3. Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych PO IR.