Dofinansowanie na realizację projektów z zakresu poprawy efektywności energetycznej

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego zaprasza przedsiębiorców do korzystania z usługi opracowania dokumentacji projektowej (wniosku projektowego i biznesplanu oraz audytu efektywności energetycznej) do konkursu w ramach Działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem projektu mogą być działania, takie jak: głęboka termomodernizacja obiektów w przedsiębiorstwach; technologie odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa; zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach, w tym przebudowa lub wymiana na energooszczędne urządzenia i instalacje technologiczne, oświetlenie oraz ciągi transportowe linii produkcyjnych; budowa i przebudowa/wymiana źródeł ciepła, w tym zastosowanie systemów grzewczych opartych na odnawialnych źródłach energii (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego); przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie. Projekty mogą uzyskać dofinansowanie wydatków kwalifikowanych w wysokości do 65% w przypadku mikro- i małych przedsiębiorstw, do 55% w przypadku średnich przedsiębiorstw, a w przypadku spółek prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki dofinansowanie wynosi max. 45%. Wnioski można składać do 31.01.2017 roku. Osoby zainteresowane współpracą z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny prosimy są o kontakt z Panem Piotrem Kowalewskim – Dyrektorem Działu Wspierania Innowacji, tel. 607 169 066, e-mail: p.kowalewski@fundacja.lublin.pl .