Spotkanie dot. kluczowej inteligentnej specjalizacji województwa lubelskiego – Biogospodarki

W dniu 21 października 2016 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się spotkanie  dotyczące kluczowej inteligentnej specjalizacji województwa lubelskiego – Biogospodarki. W spotkaniu  uczestniczyli Przedstawiciele Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego: Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach i Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny. W trakcie spotkania prezentacje wygłosili reprezentanci Zakładu Biogospodarki i Analiz Systemowych IUNG BIP. Pani dr Magdalena  Borzęcka omówiła założenia projektu „Biogospodarka, nowe strategie dla Polski (BioEcon)”. Pan dr hab. Jerzy Kozyra przybliżył zagadnienia związane z globalnymi zmianami klimatycznymi i ich wpływem na zmianę klimatu w Polsce, a Pan dr hab. Rafał Pudełko przedstawił potencjał zasobów słomy i jej nadwyżek w województwie lubelskim.