Lubelski Rynek Hurtowy S.A. Partnerem Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego

Rada Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego podjęła decyzję o przyjęciu Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. do Klastra. Lubelski Rynek Hurtowy S.A. leży w miejscowości Elizówka w gminie Niemce. Spółka zajmuje się wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami. Na Rynku wynajmuje powierzchnię handlową około 160 firm. Działalność Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. jest ściśle związana z rolnictwem. Spółka posiada nieruchomości o łącznej powierzchni ponad 47 ha. Zabudowany teren Rynku Elizówka, zajmuje około 20,74 ha z czego niemal 4,3 ha stanowią obiekty pod dachem (hale handlowe, wiaty). Spółka jest zainteresowana realizacją inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii. Rynek dysponuje dużą powierzchnią dachową, na której planuje wykonanie instalacji fotowoltaicznej.