II Kongres Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV – podsumowanie

W dniu 18 października 2016 roku w Warszawskim Centrum EXPO XXI odbył się II Kongres Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV. Kongres został objęty patronatem przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny i Lubelski Klaster Ekoenergetyczny. W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 przedstawicieli, m.in.: producentów komponentów fotowoltaicznych, firm wykonawczych, jednostek finansujących instalacje, potenjcalnych inwestorów i mediów. Podczas Kongresu dyskutowano o niezbędnych kierunkach zmian jakie należy wprowadzić po nowelizacji ustawy o OZE. Jedna z sesji Kongresu poświęcona była finansowaniu i ekonomice instalacji fotowoltaicznych. Rozmawiano również o certyfikatach i gwarancji jakości na wykonane instalacje fotowoltaiczne, w tym na konstrukcje wsporcze oraz falowniki. Kongres był również okazją do dyskusji na temat szans i zagrożeń jakie czekają na polskich producentów i dystrybutorów komponentów fotowoltaicznych na polskim rynku. W trakcie Kongresu Przedstawiciel Lubelskiego Klastra Ekoenrgetycznego zaprezentował uczestnikom doświadczenia Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego związane z inicjowaniem i rozwijaniem współpracy w zakresie efektywności energetycznej w województwie lubelskim.

Relacja z Kongresu