4 Kooperacyjna Konferencja Klastrowa

W dniu 19 września 2016 roku Przedstawiciel Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego uczestniczył w spotkaniach kooperacyjnych z przedstawicielami klastrów zagranicznych zorganizowanych podczas 4 Kooperacyjnej Konferencji Klastrowej. Konferencja została zorganizowana przez BSR STARS, Cluster Excellence Denmark i Enterprise Europe Network. Podczas spotkań b2b Przedstawiciel Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego rozmawiał o możliwościach współpracy w zakresie energetyki odnawialnej i poprawy efektywności energetycznej z przedstawicielami następujących klastrów i sieci: the Berlin-Brandenburg Energy Technology Cluster z Niemiec, INBIOM – The Innovation Network for Biomass z Danii, MEDEE – Motors and Electrical Devices for Energy Efficiency z Belgii i Green and Smart Technology Cluster z Łotwy.