Spotkania kooperacyjne Sieci ELAN

Projekt „ELAN Network” (European and Latin American Technology based Business Network), realizowany na zlecenie Komisji Europejskiej, wspiera organizacje badawczo-innowacyjne w: określaniu potencjalnych obszarów współpracy oraz nawiązywaniu partnerstw między organizacjami europejskimi i latynoamerykańskimi, transferze technologii oraz generowaniu opartych o technologię możliwości biznesowych (TBBO). Jedną z aktywności sieci jest organizacja konferencji, warsztatów i spotkań B2B oraz wydarzeń, podczas których można nawiązać współpracę z potencjalnymi partnerami. Najbliższe spotkania organizowane są: na Kostaryce w dniach 19-21.09.2016 roku dla branż: ICT w ochronie środowiska i zdrowia, wysokowydajne systemy komputerowe; w Peru w dniach 3-4.10.2016 roku dla dziedzin: zrównoważone miasta, energia odnawialna, technologie środowiskowe, ICT i w Brazylii w dniach 7-9.11.2016 roku (zdrowie, ICT, energia odnawialna). Polskim partnerem projektu ELAN Network jest Fundacja Technology Partners. Szczegółowe informacje o wydarzeniach znajdują się na stronie „ELAN Network” .