Centrum Odnawialnych Źródeł Energii firmy ELPRO Sp. z o.o.

ELPRO Sp. z o.o. – Partner Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego zaprasza do korzystania z oferty akredytowanego przez UDT Centrum Odnawialnych Źródeł Energii. Profesjonalne laboratorium jest wyposażone w niezbędne urządzenia do realizacji szkoleń z zakresu OZE, szczególnie w zakresie systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych i pomp ciepła. Kompleksowy kurs w akredytowanym ośrodku w pełni przygotowuje oraz uprawnia do złożenia wniosku o egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego i uzyskania Certyfikatu Instalatora OZE,  niezbędnego przy pracy z urządzeniami OZE. Dodatkowo Spółka oferuje, jako uzupełniające kwalifikacje, szkolenie z zakresu Oceny energetycznej budynków – ArCADia Termo (wykonywanie projektowanej charakterystyki energetycznej, świadectw charakterystyki energetycznej, audytów energetycznych) oraz Kosztorysowania z Normą Pro. Szczegółowe informacje o ofercie znajdują się na stronie www.elpro.lublin.pl