Polsko-Duńskie Seminarium na temat Bioenergii (Kopenhaga/Aarhus, 13-14.09.2016)

Ambasada RP w Kopenhadze zaprasza przedsiębiorców do udziału w Polsko-Duńskim Seminarium na temat Bioenergii, które odbędzie się w dniach 13-14 września 2016 roku w Danii. Organizatorami seminarium po stronie polskiej są Ambasada RP i WPHI w Kopenhadze oraz Ministerstwo Energii, a po stronie duńskiej MSZ, Dział Handlowy Ambasady Królestwa Danii w Warszawie oraz INBIOM (Innovation Network for Biomass). Głównym celem seminarium jest rozwój współpracy w dziedzinie biomasy i biogazu między Polską, a Danią oraz wymiana doświadczeń i zainicjowanie wspólnych projektów na poziomie firm, instytutów i ośrodków naukowo-badawczych.

W pierwszym dniu seminarium, który odbędzie się w Kopenhadze (Eigtveds Parkhus, Strandgade 25), uczestniczyć będą wysokiej rangi przedstawiciele administracji polskiej i duńskiej, a przedmiotem dyskusji będą ramy prawne oraz polityka prowadzona w tej dziedzinie w Polsce i w Danii. Natomiast drugiego dnia seminarium, w Agro Food Park w Aarhus, w dwóch równoległych panelach dyskutowane będą kwestie produkcji biogazu i energii pochodzącej z drewna i słomy. W ramach seminarium planowane są spotkania B2B, networking oraz study visit w fabryce biogazu oraz w jednym z miejsc gdzie wykorzystuje się rozwiązania kogeneracyjne na drewno i słomę.

Informacje praktyczne dotyczące kosztów pobytu:

  • koszty przelotu do/z Danii oraz noclegów ponoszą firmy,
  • transport na miejscu zapewnia Ambasada RP,
  • przedsiębiorcy mają zapewniony nieodpłatny udział w seminarium oraz uroczystej recepcji w pierwszym dniu seminarium, która odbędzie się w Ratuszu w Aarhus.

Osoby zainteresowane proszone są  o potwierdzenie zainteresowania udziałem w seminarium przesyłając informację na adres WPHI Ambasady RP w Kopenhadze cph@trade.gov.pl  wraz wypełnionym formularzem zgłoszeniowym i danymi kontaktowymi osób uczestniczących.

Program seminarium

Formularz zgłoszenia