Konferencja New Energy User Friendly

W dniu 8 lipca 2016 roku w Ministerstwie Energii odbyła się konferencja „New Energy User Friendly”, której organizatorem były Procesy Inwestycyjne Spółka Z.o.o. W trakcie konferencji poruszono zagadnienia związane z bezpieczeństwem energetycznym, rozwojem gospodarki niskoemisyjnej, w tym energetyki prosumenckiej. Zaprezentowano także przykłady wdrożeń polskich technologii niskoemisyjnych.

W konferencji uczestniczył Przedstawiciel Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego.

Podsumowanie Konferencji i nagranie wystąpień znajduje na stronie Procesów Inwestycyjnych – Organizatora Konferencji pod  linkiem: http://www.proinwestycje.pl/pl/8-lipca-2016r-xii-miedzynarodowa-konferencja-new-energy-user-friendly