HARTIMEX Sp. z o.o. w gronie Partnerów Klastra

W dniu 20 czerwca 2016 r. Rada Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego podjęła decyzję o przystąpieniu HARTIMEX Sp. z o.o. do Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. HARTIMEX Sp. z o.o. zajmuje się projektowaniem i budową linii technologicznych agrorafinerii, produkcji i zagospodarowania biogazu oraz projektowaniem i budową układów sterowania dla kotłów rusztowych wysokotemperaturowych.